Oldalak

2017. augusztus 15., kedd

 AUGUSZTUS 15. – NAGYBOLDOGASSZONY

 – SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE        Ma ünnepli a katolikus egyház a legfontosabb Mária-ünnepet, Nagyboldogasszony napját, vagyis Szűz Mária halálát és mennybevételét.Az ünnepet Szent István király olyan fontosnak tartotta, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezi a magyar katolikus egyház Szűz Máriát Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nek , ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét , amely szerint Magyarország Mária országa . Szent István 1038-ban éppen Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Nagyboldogasszony ünnepének gyökerei egészen az ősegyházig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint Jézus Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Szűz Mária holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta, és magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Hivatalos ünneppé azonban csak 847-ben vált, IV. Leó pápa döntésének köszönhetően. Magyar elnevezése az 1446. évi Müncheni Kódexben tűnik fel először, mint „Marianac fel menbe vetele”. A második világháborút megelőzően Nagyboldogasszony munkaszüneti nap volt Magyarországon.

Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja Magyarországot – Benczúr Gyula műve (Budapest, Szent István Bazilika)-https://gondola.hu/cikkek/106803-Magyarorszag_vedoszentjet_unnepli_a_katolikus_egyhaz.html
Manapság , mikor oly sok a keresztény üldözés és oly gyakori támadás éri a keresztényeket , rengeteg gyilkossággal tetézve a támadásokat , igen időszerű ez ünnep jelentőségének hangsúlyozása !  Mária mennybevételét a protestáns egyházak nem ünneplik, mondván a Szentírásban nem szerepel, és így az ember üdvössége szempontjából sem releváns , azonban az ortodoxok ünneplik .
A muzulmán migráció térhódítása , terrorista akciókkal megtűzdelve félelmet kelt az európai katolikusok és más keresztény vallásúak körében . Ugyanakkor az EU-t uraló  áll-liberális gazdasági klikk minden áron a migrációt erőltető politikája ellenére az európai meghatározó hatalmak úgymint : Németország , Franciaország , Olaszország , Svédország , / Anglia - elhatárolódott ettől a klikktől /, stb. ; nem képesek a migrációs hullámot kordában tartani és az általuk kitalált kvótarendszer sem működik .Az Európai Bizottság legfrissebb, augusztus 4-i jelentéséből ugyanis kiderül, hogy – Máltát leszámítva – eddig egyik uniós tagállamnak sem sikerült teljesítenie a kötelezettségeit ,  a szóban forgó, nagyjából százezerből eddig nagyjából 23 ezer menekültnek sikerült új országot találni. Érdekes azonban, hogy a hazánkat a kvótarendszer elutasítása miatt leginkább támadó országok sem tesznek meg mindent Görögország és Olaszország tehermentesítéséért. Franciaország például a 19 714 menedékkérőből mindössze 4100-at fogadott be eddig, Németország a 27 536-ból 7201-et, Belgium pedig a 3812-ből 846-ot.-https://gondola.hu/cikkek/106805Mukodeskeptelen_az_EU_kvotarendszere.html    
......." A ma mészárlásra ítélt kopt és más keresztény felekezetek magukra hagyva várják a halált, a protestáns egyházak pedig a hatalmas – nem valós és őszinte – ökumenikus összetartásban is azt várják el, hogy a római katolikusok adják fel hitelveiket… amire sajnos a mai egyházvezetés hajlik is.
........Ma már  csupán nyomokban él a hit, Európa levetette magáról a mentőövet, a lelki, szellemi és ideológiai káosz nem kíméli a katolikus egyházat sem. A Jézust követőnek hitt vagy hirdetett egyházak egymás ellen acsarkodnak, hiszen a román ortodox templom csendjében is ott búvik a magyarellenesség, s nem is a híveknek építenek templomot, csak maguknak, bizonyítva Erdély ortodox-dák kontinuitását, ami szánalmas és Krisztus ellenes és sátáni.
.......Közben a muszlim pogányság ismét lendületbe jött, s az eddig – 1400 év alatt – kiirtott kettőszázhetven-millió keresztény áldozat mellé, ma Európa kereszténységét is igyekeznek –keresztény támogatással – megsemmisíteni. És ez, látva az ostoba keresztény világ vezetőinek hozzáállását, menni is fog!
.......Mert ma mindenki-mindenki ellen harcol, mindenki okosabb mindenkinél, és Jézus tanításait kiforgatva, de Jézusról ab ovo megfeledkezve igyekeznek alapigazságokat felállítani a helyzet megoldásának érdekében.
.......A kereszténység gyilkosai kérik számon a keresztényi szeretetet, s a kereszténység torz gondolkodású vezetői engednék rá Európára a keresztények történelmi ellenségeit, mert azt szajkózzák öngyilkos módjára, hogy e gyilkosok rászorult menekültek… s nem hallják a megerőszakolt fiúk és lányok, a megölt európai keresztények végső sikolyát…
......Anarchia és káosz jellemzi ma a Földet, bombák és rakéták állnak készenlétben, hogy az emberiséget megsemmisítsék, hogy a kapzsi, ostoba világurak liberális és Isten ellen való sátáni elveiket megvalósítsák. A társadalmak pedig vagy nem, vagy csak lassan – és későn – eszmélnek, csak lassan – és későn – indul el bennük az önvédelem ösztöne. "- idézetek Stoffán György blogjából
                     

      Boldogasszony anyánk…


Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólamlik hazánk:
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Oh Atyaistennek kedves szép leánya,
Krisztusnak szent anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Tégy méltóvá bennünk régi grátiákra.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Ímé, ládd, mint kérünk; bűnünkből kitérünk;
Tehozzád sóhajtunk, énekszóval intünk:
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Fordíts el hazánkrul ennyi sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, s nyerj már békességet.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Abigailnál szebb, Rákelnél ékesebb,
Még Judit asszonynál is vagy gyönyörűebb.
Magyarországrul, Pannóniárúl,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Krisztus fiad előtt hajts térdet érettünk,
Ha ezt nem cselekszed, egy lábig elveszünk.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért

       Oh áldott Szűz !
    Oh Magyarországnak , kegyes Asszonya !
    Tekints a mi sok fogyatkozásinkra: szánd
    meg a mi romlásinkat.
    Csaknem megholt, akit te szerettél; 
    csaknem elfogyott a te országod,
    nemes Asszonyunk.
    Azért állj elő a te szent Fiadnál.
    Mondd azt néki: Fiam, az én országomban
    megfogyatkozott az igaz hit; 
    nincs igazság; nincs isteni félelem;
    nincs aitatosság benne. 
    Vízzé vált az ő bora;
    nagyrészből tévelygésre fordult igaz vallása;
    elpusztult szentegyháza; 
    megromlott ereje;
    pogány rabságára adatott szabadsága.
    Elhiggyed, édes hazám, Magyarország,
    ha a Boldogasszony tanácsát követed,
    és magadat megeszmélvén, abban eljársz,
    amit az ő szent Fia parancsol,
    foganatja lészen a Szűz könyörgésének.

Ezen nagy ünnepen semmi ideillő étek nem jut eszembe
 így vecsernye előtt , talán a böjt lenne megfelelő .
     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése