Oldalak

2013. február 12., kedd

  Carnevale - carne levare - a hús elhagyása 

   avagy - Húshagyó Kedd - a Karnevál vége

 

     Az idén  február 12.- re esik a  húsvéti böjt kezdete . A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm, „tisztulás” szóból ered . Ilyenkor a  gastroblogokat böngészve meglepődve tapasztalom hogy sehol egy utalás a 40 napos böjtre , esetleg elvétve 1 - 2 Valentin napi csoki szívecske receptje csorgatja a nyálunkat . Sok helyen olvasom hogy: elegem van már a télből , a sok hóból , no e depressziós nyavalygásból legyen elegünk .


 Mert a böjt nemcsak testi megtisztulást eredményez hanem a lelkivilágunkra is megújító hatással van . A régi emberek a lelki böjt alatt lecsendesedtek, elhagyva minden mulatozást és csendes imával , meditációval készültek a feltámadásra. Amellett, hogy a böjti ételeket fogyasztották, kellő komolysággal, az alkoholt a 40 napra letették.
      Ha ezeket a régi szokásokat nem örökítjük át a fiatal generációkra , ha nem mutatunk hathatós példát a gyerekeknek , akkor tovább folytatódik a téltől és ünnepektől megviselt, cukrokkal , erős fűszerekkel és nehéz, zsíros ételekkel tömött bendőnk elsavasítása , terjed a depresszió és a civilizációs betegségek !  Arról már ne is beszéljünk hogy egyre többen vannak - főleg fiatalok - akik a stressz oldására az alkoholhoz és a drogokhoz nyúlnak . Ezek aztán generálják a viselkedés erkölcsi ficamait , az erőszakot , a bűnözést  . Ijesztő perspektívák amelyeknek nagy része már szomorú valóság !  
                                       Pázmány Péter: A torkosság ellen
Uram, Jézus Krisztus, ki az emberi testnek kínyességét és tobzódását akarván zabolázni, életednek példájával nemcsak negyven egész nap éhezél érettünk; de halálod óráján is szomjúságod oltására ecetet és epét választál: adjad, hogy én is minden tobzódástúl; részegségtűl és testemnek gyenge, kínyes táplálásátúl megoltalmazzam magamat; és a mennyei boldogságnak édességét megkóstolván, ne légyen nagy gondom a férgek eledelének hizlalására, hanem minden erőmmel csak a te mennyei lakodalmodba kívánkozzam. Ki élsz &c. Amen.
 

(részlet)

időszaka mit jelent ma, mire kötelezi a mai hívőt, a mai embert? Az egyház látszólag sokat engedett szigorából, de vajon milyen mélyebb megfontolás alapján?
Könnyített tiltásain, de nem összeszedettségünk kárára. Amennyiben enyhített föltételein, oly mértékben igényli, hogy minél teljesebb figyelmet szenteljünk a lényegnek, nevezetesen a liturgiában megjelenített szenvedéstörténetnek.
A modern világ többek közt két rendkívül fontos dolog jelentését mosta el bennünk. Az egyik a bűné, a másik a vezeklésé.
 
PILINSZKY: Hitünk „iskolája”

(részlet)
A nagyböjti időszak, végén Jézus kereszthalálával és föltámadásának dicsőségével, az egyházi év legfontosabb fejezete. Hitünk legélesebb kontrasztjait egyesíti magában, s oldja fel végül valamennyiünk feltámadásának reménységében.
Bűn és lemondás, szenvedés és öröm, halál és föltámadás: hitünk és életünk minden színe jelen van itt, s méghozzá a maga teljességében, legtelítettebb állapotában. A szenvedés itt kapja meg végérvényes jelentését a bűn rettenetes valóságával való összefüggésében. Eszerint a lemondás egyszerre jelenti az öröm és a szenvedés iskoláját. Ha nem volna szenvedés, talán örökre megmaradnánk a bűn állapotában. De a csapások kimozdítanak a rosszból. Ezért beszélhetünk a szenvedés kegyelméről, s a szenvedésről, mint az igazi öröm kezdetéről.

1 megjegyzés: