Oldalak

2014. június 6., péntek  A pünkösdi élmény  

                -  avagy  kis megvilágosodás 

 

       Pünkösdre megújul a természet körülöttünk, s ez remek alkalom arra, hogy belül , lélekben mi is megújuljunk ! 

      Jézus korában az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon volt a Sínai-hegyen kapott törvény kihirdetésének napja. (ApCsel. 2,1–4; Kiv. 20,1–17) Az Újszövetségben Jézus feltámadása utáni 50. nap, a misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele (ApCsel. 2,1–13), ajándékainak kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja. 

       Hamvas szerint a hagyomány a világban legtöbbször valamilyen vallás formájában jelenik meg, pedig a sok vallással szemben csak egyetlen hagyomány létezik. Ennek a hagyományban való élésnek a megvalósítása az, amit “realizálásnak” nevez. A hagyomány “az ember és a transzcendens világ között levő kapcsolat folytonosságának fenntartása, az ember isteni eredetének tudata és az istenhasonlóságnak, mint az emberi sors egyetlen feladatának megőrzése "

 

 Reviczky Gyula:

    Pünkösd 

 

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirtedé a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 


       Pünkösdöt szembe szokták állítani egy másik, azt polárisan kiegészítő ünneppel, Vízkereszt ünnepével. Mi is történt az első Pünkösdkor? Az Apostolok Cselekedetei szerint (lásd: Ap.Csel. 2.) összegyűltek az apostolok, a férfi és női tanítványok, és elkezdtek közösen imádkozni. Ekkor egy óriási dolog történt velük: a Szentszellem tűzalakban megjelent nekik és beléjük áradt.A pünkösdi esemény megtörténte azonban hatalmas változást jelentett számukra, ugyanis azt a krisztusi szereteterőt, amit addig magukon kívül éreztek, azt most megérezték magukon belül .


     Művészi alkotásokon, festményeken általában úgy ábrázolják a pünkösdöt, hogy kis lángnyelvek lobognak a tanítványok feje fölött - ezek a lángocskák tulajdonképpen a Szentszellemet jelképezik.Miért is ábrázolják tüzes lángokkal a pünkösdi eseményt a képeken? Azért, mert e jeles ünnepnap másik neve: Tűzkereszt. A Vízkereszt Keresztelő János nevéhez kötődik, mint régi típusú rítus, régi típusú beavatás - Keresztelő János a nagy vízkeresztelő -; vele szemben pedig ott a tűzkeresztség, Pünkösd ünnepe, ami viszont már Krisztus lényével áll összeköttetésben. Tűzkeresztségről csak Krisztus óta beszélhetünk; a Biblia figyelmes olvasásából kiderül, hogy tűzkeresztség Krisztus előtt nem létezett. Erre maga Keresztelő János utal: amikor találkozik Jézussal, a következő megállapítást teszi: „Én vízzel keresztellek titeket,” - mint ahogy elődei, az esszénusok is vízzel kereszteltek - „de jön valaki, aki nálam sokkal nagyobb (...), és ő tűzzel és Szentszellemmel fog keresztelni titeket...” (lásd: Lk. 3:16.). Pünkösdkor az első tűzkeresztség által lehetségessé vált, hogy az ember ne a bölcsesség , hanem a szeretet által érje el a megvilágosodást , a felébredést ! Isten szeretete a Szentszellem által árad az emberbe  . A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőzően a nagymise szekvenciája, a Veni Sancte Spiritus előtt  a szél zúgását kürtökkel , harsonákkal utánozták. A lángnyelveket égő kócok jelképezték, melyeket a templom padlásáról eresztettek alá a hívek közé. Sok helyen a templomokban a misén fehér galambokat engedtek szabadon a Szentlélek jelképeként .

     A kereszténység kétezredik évében a pünkösd számos európai országban, így hazánkban is munkaszüneti nap. Sajnos csupán ennyi, és nem több........A Szent Lélek erejéből a történelem során vallási dogma, eszmény, üres ceremónia lett csupán, s ennek következtében az egyháztagok, felekezetek elidegenedtek a Mindenható erejétől, és megtagadták a Szent Lélekkel való személyes betöltekezést. Ezáltal a kereszténység olyan lett, mint az ízét vesztett só, amiről Jézus azt mondta, hogy "nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek" (Máté evangéliuma 5,13). Az éltető Szellemét elveszített kereszténységből halott és tehetetlen vallás lett. Újjászületése és föltámadása csak a pünkösd tényleges tartalmának megvalósulása alapján lehetséges. Akkor, ha az egyháztagok többsége vissza akar térni a kereszténység eredeti erejéhez, a Szent Lélekkel való betöltekezéshez, és a vele való szoros, személyes életközösséghez.-http://hetek.hu/punkosd_tegnap_es_ma 

         A kereszténység nem életmegoldás-recepteket ad (mint a tao, a Veda, vagy Mózes), hanem mindenki számára kötelezővé teszi a saját, egyetlen, személyes életmegoldásának megvalósítását. Ehhez pedig csak egyetlen segítséget nyújt: a hitet.
(Hamvas Béla: Szabó Lajos kritkai megjegyzéseihez. 1946.)
 

Számos Mária-kegyhelyünknek: Csíksomlyónak, Radnának, Mátraverebélynek, Máriakönnyének, Pálosszentkútnak és még több másnak pünkösd is búcsúünnepe , melyek közül kiemelkedik a csíksomlyói búcsú. 
   Miután kijövünk a pünkösdi szentmiséről kezdődik a különféle népszokások szerinti vigalom . A jószerivel már elfelejtett Pünkösdkirály választás , ami egyfajta legényvirtus volt , lovas versennyel , tűzugrással, egyéb vetélkedéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje, ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság.


http://www.hotdog.hu/viragok/a-punkosdi-rozsa
                                                                                   

Piros pünkösd napján imádkoztam érted,
Piros pünkösd napján vártam visszatérted.
Tele volt a határ nyíló vadvirággal,

Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával. 

 

         

 
   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése